Pojďte studovat k nám

Základní informace

Seminář japonských studií zajišťuje výuku bakalářského oboru Japanistika, který je možno studovat jak jednooborově, taktak v kombinaci s oborem jiným (dvouoborově), avšak vždy jen prezenčně. Podrobné informace o našem oboru, nabízených předmětech či profilu absolventa najdete na stránkách Masarykovy univerzity. 

Proč studovat japanistiku u nás

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na obor Japanistika se konají každoročně v termínu vypsaném Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a jejich součástmi jsou test studijních předpokladů a oborový testV roce 2020 je však oborový test v souvislosti s epidemiologickou situací zrušen a přijetí uchazeče tak bude záviset pouze na výsledku testu studijních předpokladů.

Test studijních předpokladů je realizován jednotně Masarykovou univerzitou a více informací o něm naleznete zde.

Oborový test má formu písemné zkoušky ve které uchazeč prokazuje znalost japonských slabičných abeced (hiragana a katakana) a japonských reálií, jako jsou historie, kultura, literatura, geografie či aktuality z politického a společenského dění.

Níže naleznete seznam literatury, která vám může pomoci v přípravě ke zkouškám a informace o přípravném kurzu, který nabízíme.

Literatura, která vám může pomoci u přijímacích zkoušek
 • Boháčková L., Winkelhöferová: Vějíř a meč. Praha, Albatros, 1984.
 • Collcutt, M. a kol.: Svět Japonska. Přel. R. Duroňová. Praha, Knižní klub, 1997.
 • Earhart, H. B.: Náboženství Japonska - Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Přel. R. Heřman. Praha, Prostor, 1998.
 • Henshall, K. G.: A Guide to Learning Hiragana & Katakana. Tuttle Publishing, 1990.
 • Honcoopová, H. (ed.): Sto básní - Svět staré japonské poezie. Praha, DharmaGaia, 2020.
 • Janoš, J.: 99 zajímavostí z Japonska. Praha, Albatros, 1984.
 • Kodžiki - Kronika dávného Japonska. Přel. K. Fiala. Praha, ExOriente, 2012.
 • Kraemerová, A.: Jak komunikovat s Japonci aneb Nebuďme xenofobni. Praha, Scriptorium, 2013.
 • Labus, D.: Japonsko. Stručná historie států. Praha, Libri, 2009.
 • Líman, A.: Kouzlo šerosvitu. Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Líman, A.: Krajiny japonské duše. Praha, Mladá fronta, 2000.
 • Líman, A.: Mezi nebem a zemí. Praha, Academia, 2001.
 • Mason, R., Caiger, J.: Dějiny Japonska. Přel. Müllerová, P. Praha, Fighters Publications, 2007.
 • Nymburská, D., Vostrá, D., Sawatari, M.: Japonština. Praha, Leda, 2007.
 • Reischauer, E., Craig, A.: Dějiny Japonska. Přel. Labus, D., Sýkora, J. Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Sýkora, J.: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha, FF UK, 2010.
 • Švarcová, Z.: Japonská literatura 712–1868. Praha, Karolinum, 2005.
 • Vasiljevová, Z.: Dějiny Japonska. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1986.
 • Winkelhöferová, V.: Slovník japonské literatury. Praha, Libri, 2008.
 • Kol. autorů (ed. Bařinka, J.): Kulturní tradice Dálného východu. Praha, Odeon, 1980.
Informace o přípravném kurzu

Aktuálně je přípravný kurz v souvislosti se šířením koronaviru
SARS-CoV-2 pro rok 2020 zrušen, pokud dojde ke změnám, budeme o nich informovat.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika bude rozdělen do několika částí, jejichž náplní bude praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru Japanistika.

Přípravný kurz v roce 2020 proběhne 21. března v čase od 9:00 do 16:30 v posluchárně B2.44 budovy B2 na adrese Arna Nováka 1. Sestává z nácviku slabičných písem a teoretické přípravy na přijímací zkoušky včetně úvodu do studia japanistiky a přehledu literatury poskytující základní znalosti.

Cena kurzu je 1500 Kč a do 18.3. je možno jej objednat na stránkách obchodního centra MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info