Bez popisku

Japonský jazyk je nejen prostředkem každodenní komunikace Japonců, ale také nedílnou součástí japonské kultury. Prostupuje dějinami, zhmotňuje se v literatuře a je tím nejvhodnějším médiem k pronikání do nejrůznějších aspektů japonských tradic i žité současnosti. Na japonštinu tedy můžeme nahlížet jako na klíč k japonské kultuře, a současně jako na zrcadlo, v němž se japonská kultura odráží.

Ve svém výzkumu se věnuji zkoumání moderní japonštiny z několika úhlů pohledu. Z perspektivy tzv. funkčních a kognitivních přístupů zkoumám strukturu japonského jazyka, jeho gramatiku, mechanismy, jež utvářejí specifické významy a pomáhají japonským mluvčím nejen v komunikaci, ale také ve specifickém chápání světa kolem nás. Studuji vztahy mezi strukturou japonského jazyka a myšlením jeho uživatelů, přičemž se snažím nacházet jevy obecné i kulturně specifické. Z této oblasti mého výzkumu vzešla mimo jiné kniha o podmětu jako kategorii japonské gramatiky.

Výsledky svých lingvistických výzkumů dále aplikuji při výuce japonštiny jako cizího jazyka. Didaktiku japonského jazyka jsem vystudoval na univerzitě v Japonsku a získané poznatky se snažím zúročit v kurzech japonské gramatiky, v nichž hledám co nejefektivnější metody výuky, neboť je mým cílem především vybavit studenty co největší schopností dívat se na svět „očima japonštiny“.

Japonský jazyk je v neposlední řadě předmětem zkoumání bezpočtu badatelů, japonských i zahraničních, a to již po dlouhá staletí. Jazykovědci při svých snahách popsat japonský jazyk vytvářejí pojmy a teorie, do nichž často vkládají své vlastní pohledy a přesvědčení. Diskurs o japonském jazyce vytvářený japonskými lingvisty pak sám představuje specifický kulturně-společenský artefakt, který se s historickým vývojem neustále dynamicky proměňuje. Tato skutečnost mne již mnoho let přitahuje ke zkoumání japonské lingvistiky ve snaze odhalit specifickou kulturu nahlížení na japonštinu očima Japonců.

Zkoumání japonského jazyka a jazykovědy mi otevírá nejen cesty k bohatství japonské kultury. Pro svoji odlišnost od evropských jazyků je pro mne japonština neobyčejně cenným zdrojem reflexe mého vlastního kulturního zázemí. Bohatost a různorodost lingvistických otázek je pak pro mne příslibem práce na dlouhá léta. Těší mne, když se o výsledky svých výzkumů mohu dělit se svými kolegy, se studenty a s každým, kdo o japonský jazyk a o jazyky vůbec projeví zájem.

Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info