Představení

Dr. Kubovčáková začala so svojimi štúdiami v Bratislave, na vtedajšej Katedre jazykov a kultúr Východnej Ázie, odbor Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia. Piaty ročník vtedy ešte zjednoteného magisterského štúdia absolvovala vďaka vládnemu štipendiu japonského Ministerstva školstva (Monbukagakušó) v japonskej Ósake, na vtedajšej Ōsaka University of Foreign Studies (Ōsaka gaikokugo daigaku), kde sa plne sústredila na štúdium japonského jazyka. Posledný ročník strávila dr. Kubovčáková na magisterskom štúdiu odboru Japanese Religions v Londýne na School of Oriental and African Studies pod University of London. V Ósake aj Londýne sa dr. Kubovčáková venovala štúdiu etablovania zenových škôl v Japonsku a prepojení najstarších dejín školy Rinzai s vládnucou samurajskou vrstvou. Po ukončení magisterského štúdia v Bratislave aj Londýne sa dr. Kubovčáková rozhodla pokračovať v doktorskom štúdiu japonských náboženstiev na Ústave religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity. Tu v roku 2012 úspešne obhájila dizertačnú prácu zameranú na vývoj najstaršieho šintó v Japonsku s názvom „Politizácia božstiev kami a vytváranie naratívnej ideológie v starovekom Japonsku: Počiatky uctievania japonských božstiev a ich odraz v kronikách.“

Výzkum

Medzi hlavné oblasti výskumu dr. Kubovčákovej patrí všeobecné učenie buddhizmu, japonský buddhizmus a japonské náboženské dejiny. Konkrétne je to štúdium zenového majstra Dógena, zenový buddhizmus školy Sótó, najstaršie náboženské dejiny v Japonsku a vývoj japonského šintó, japonské buddhistické umenie, architektúra, ikonografia a liturgia.

Další působení

V roku 2017 bola dr. Kubovčáková pozvaná ako Numata Visiting Professor in Buddhist Studies k prednáškovému pobytu na Inštitút pre južnú Áziu, tibetológiu a buddhológiu (Institut für Südasien- Tibet- und Buddhismuskunde) na Viedenskú univerzitu. Jarný semester roku 2018 strávila dr. Kubovčáková na Univerzite Nanzan v japonskej Nagoji, kde v Centre pre japonské štúdiá (Center for Japanese Studies) prednášala zahraničným študenom o japonských náboženstvách.

Dr. Kubovčáková absolvovala v súvislosti so svojim profesným zameraním niekoľko kaligrafických seminárov pod vedením japonského maliara a kaligrafa Kazuaki Tanahašiho, ako aj viacero výcvikových pobytov v amerických zenových centrách, menovite v Upaya Zen Center v Novom Mexiku, ďalej v San Francisco Zen Center, Green Gulch, Tassajara Zen Center a Berkeley Zen Center v Kalifornii.

Dr. Kubovčáková patrí medzi spoluzakladateľov Seminára japonských štúdií na FF MU, kde vyučuje od roku 2008. V rokoch 2013—2017 bola vedúcou Seminára japonských štúdií.

Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info