Cyklus přednášek prof. Jabłońského

27. 5. 2019

Prof. Jabłoński a jeho přednáška A word, a word form and paradigmatic relations in Japanese

Ve dnech 7.–9. května navštívil náš seminář další ze vzácných zahraničních hostů – profesor Arkadiusz Jabłoński z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko). Do Brna přijel v rámci meziuniverzitní výměny akademických pracovníků a při té příležitosti přednesl studentům Japanistiky tři zajímavé přednášky z oblasti japonského jazyka. Jako lingvista se profesor Jabłoński zabývá především výzkumem fungování substantiv v systému moderní japonštiny. Ve svých přednáškách jednak nastínil originální pojetí vztahu japonských podstatných jmen a partikulí, ale především demonstroval nutnost přistupovat k popisu jazykového systému kriticky a s odstupem. Současně předvedl, jak inspirativní může být nahlížení na japonskou gramatiku skrze zkušenost se slovanskými jazyky.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info