Cyklus přednášek prof. Jabłońského

27. 5. 2019

Prof. Jabłoński a jeho přednáška A word, a word form and paradigmatic relations in Japanese

Ve dnech 7.–9. května navštívil náš seminář další ze vzácných zahraničních hostů – profesor Arkadiusz Jabłoński z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko). Do Brna přijel v rámci meziuniverzitní výměny akademických pracovníků a při té příležitosti přednesl studentům Japanistiky tři zajímavé přednášky z oblasti japonského jazyka. Jako lingvista se profesor Jabłoński zabývá především výzkumem fungování substantiv v systému moderní japonštiny. Ve svých přednáškách jednak nastínil originální pojetí vztahu japonských podstatných jmen a partikulí, ale především demonstroval nutnost přistupovat k popisu jazykového systému kriticky a s odstupem. Současně předvedl, jak inspirativní může být nahlížení na japonskou gramatiku skrze zkušenost se slovanskými jazyky.

Více článků

Přehled všech článků