Kaligrafický workshop 2019

4. 3. 2019

Studenti japanistiky se seznamují s prací se štětcem

Ve dnech 1. a 2. 3. 2019 proběhl na půdě FF MU již třetí ročník workshopu japonské kaligrafie pro studenty prvního ročníku Japanistiky. Workshop pod vedením dr. Mately a mgr. Rozwalky přiblížil účastníkům nejen historické a teoretické pozadí kaligrafie šodó, ale dal příležitost také prakticky si vyzkoušet psaní čínských znaků kandži a znaků abecedy hiragana štětcem a tuší. Důraz praktické části workshopu byl kladen především na uvědomění si klíčových prvků správného náhledu na znaky v kaligrafickém stylu kaišo a souvislostí podoby znaků hiragany s jejich "mateřskými" znaky. Věříme, že workshop přispěje nejen k tříbení krasopisu při studiu japonského jazyka, ale že snad u některých vzbudil i zájem o šodó coby jednu z disciplín tradiční japonské kultury.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info