Bakalářské studium japanistiky

 

Seminář japonských studií zajišťuje výuku oboru Japanistika v bakalářském stupni, který je možno studovat jak jednooborově, tak v kombinaci s oborem jiným, avšak vždy jen prezenčně. Stěžejní roli v studiu našeho oboru hraje komplexní kurz japonského jazyka směřující ke zvládnutí moderní japonštiny slovem i písmem. Toho naši absolventi dosahují na vysoké úrovně, díky čemuž pak mohou jak zdárně pokračovat v navazujícím studiu (v ČR či zahraničí), tak také nacházet uplatnění na trhu práce. K rozvoji jazykových kompetencí napomáhá i nabídka praktických jazykových předmětů, jako jsou například kurzy Obchodní japonština či Četba japonské beletrie v originále, ale též zajímavé kurzy pojímající jazyk z teoretického, lingvistického hlediska.

Mimo jazykové předměty nabízíme rovněž bohaté spektrum kurzů zaměřených na japonskou společnost a kulturu. V našem portfoliu studenti naleznou kromě kurzů o japonských dějinách či literatuře také kurzy o japonském náboženství, moderní japonské společnosti, divadle nebo o japonské zábavní kultuře.

Podrobnější průběh studia:

První ročník

V prvním ročníku studenti absolvují úvod do studia japanistiky a obecný úvod do studia jazyka a současně se seznamují se základy japonštiny a japonského písma. Mimo to běžně absolvují i úvodní kurz k japonským dějinám. První ročník je zároveň dobou, kdy si studenti začínají překvapeně uvědomovat, jaké úsilí vlastně studium japanistiky vyžaduje.

V prvním ročníku by student měl hlavně:

  • najít způsob jakým se vyrovnat s nároky, jež na něj bude klást studium japanistiky
  • rozmyslet si, jaké volitelné předměty bude chtít absolvovat

Druhý ročník

Od druhého semestru, a obzvláště pak ve druhém ročníku, přibývá ke kurzům japonského jazyka a písma také řada praktických jazykových předmětů, které studenty vedou ke zdokonalení se v konverzaci, četbě a psaní japonských textů a podobně. Mimo to běžně ve druhém ročníku studenti absolvují i kurz o japonské společnosti a o teorii japonského jazyka.

Po ukončení druhého ročníku jsou studenti již dostatečně jazykově vybaveni ke zvládnutí studijního pobytu v Japonsku, a proto je již ve druhém ročníku třeba řešit případný studijní výjezd.

Ve druhém ročníku je třeba:

  • nepolevovat v úsilí
  • zadat téma bakalářské práce
  • přihlásit se na případný studijní pobyt v Japonsku

Třetí ročník

Ve třetím ročníku se studenti dále zdokonalují v jazyce a kromě toho absolvují také kurz o japonské literatuře. Nemálo studentů je touto dobou v Japonsku a mnohé tam absolvované předměty jsou jim po návratu započítány za kurzy, jež jsou pro řádný průchod studiem nezbytné. Během třetího ročníku už studenti pracují na svých závěrečných bakalářských pracích.

Ve třetím ročníku je zapotřebí:

  • pořád ještě nepolevovat ve studiu
  • pracovat na bakalářské práci a její tvorbu konzultovat
  • připravit se na státní závěrečnou zkoušku

Bakalářská práce a závěrečné zkoušky

Obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky je završením několikaletého úsilí investovaného do studia japanistiky.

Bakalářská práce je nejhmatatelnějším výstupem studia a studenti by při její tvorbě měli využít co nejvíce nabytých schopností a znalostí. Kromě toho, že student jejím vypracováním prokazuje schopnost tvorby odborné práce dle jistých standardů, je bakalářská práce zároveň i branou k důkladnému poznání zvolené problematiky, která studentovi pomáhá vyprofilovat se a ujasnit si další kroky ve svém vysokoškolském životě.

Závěrečná zkouška pak prověřuje znalosti studentů a její složení je jistou zárukou toho, že student dostatečně ovládá japonštinu a vyzná se v japonské kultuře natolik, že je hoden nést bakalářský titul z oboru Japanistika na MU, což není nikterak málo!

Studujte u nás bakaláře

Pokud zvažujete studium u nás, nepřehlédněte stránku pro uchazeče, kde se dozvíte nejpádnější důvody, proč studovat u nás a zároveň zde i naleznete základní informace o přijímacích zkouškách a o tom, jak se na ně připravit.

Pro uchazeče

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info