Můj nejnovější výzkumný program je zaměřen na možné jazykové zdroje prajaponštiny. Cílem výzkumu je získat jasnější obraz o genezi japonštiny. Podle mého názoru jedním z klíčů k této záhadě může být i mytologie, vedle jednotlivých jazykových skupin, které mohly přispět ke vzniku japonštiny.

Pokračuji též ve výzkumu klasického japonského dramatu, hlavně původu jeho specifického rytmu hiranori, který, podle mého názoru, vykazuje překvapivou podobnost se starořeckým homérským hexametrem. Pokouším se zjistit, jestli mezi nimi může být konkrétní souvislost.

V překladatelské činnosti se věnuji klasické poezii, hlavně období Heian a také heianské próze a dramatům .

Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info